odvetniki

Ivan Gorjup, univ. dipl. prav.

Ivan Gorjup, univ. dipl. prav.

Diploma na Pravni fakulteti v Ljubljani (1973), pravosodni izpit (1975), Pravobranilstvo, Predsednik Temeljnega sodišča v Mariboru, samostojen odvetnik (1991)

Vesna Gorjup, univ. dipl. prav.

Vesna Gorjup, univ. dipl. prav.

Diploma na Pravni fakulteti v Mariboru (2001 - Harmonisation of national environmental laws)
Nagrada Urada za informiranje RS leta 2002 za diplomsko nalogo
Magistrski študij - v pripravi na Pravni fakulteti v Mariboru - smer gospodarsko pravo

Franci Košar, univ. dipl. prav.

Franci Košar, univ. dipl. prav.

Diploma na pravni fakulteti v Ljubljani (1999 - Pravna ureditev prevzemov delniških družb)
Magistrski študij - v pripravi na Pravni fakulteti v Mariboru - smer gospodarsko pravo

Jure Ivančič, univ. dipl. prav.

Jure Ivančič, univ. dipl. prav.

Diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru - diplomska naloga z naslovom Sosedsko pravo (2002), Pravniški državni izpit (2009)

Tarek Naji, univ. dipl. prav.

Tarek Naji, univ. dipl. prav.

Diploma na Pravni fakulteti v Mariboru (2005 - Sodstvo na slovenskem: od marčne revolucije do razpada stare Jugoslavije), Pravniški državni izpit (2009)

Mihaela Györek, univ. dipl. prav.

Mihaela Györek, univ. dipl. prav.

Vodja pisarne od leta 2001

Jasna Vračko, univ. dipl. prav., odvetniška kandidatka

Jasna Vračko, univ. dipl. prav., odvetniška kandidatka

Diploma na Pravni fakulteti v Mariboru (2007 - Mednarodnopravno varstvo civilnega prebivalstva v oboroženih spopadih), Pravniški državni izpit (2010)

Jure Blažič, univ.dipl.prav., odvetniški pripravnik

Diploma na Pravni fakulteti v Mariboru (2010 – Goljufija na škodo Evropskih skupnosti), Pravniški državni izpit (2012)

Kristina Širec, univ.dipl.prav., odvetniška pripravnica

Diploma na Pravni fakulteti v Mariboru (2010 - Razmerje med konkurenčnim pravom Evropske skupnosti in pravicami intelektualne lastnine)

Mihael Kocbek, univ.dipl.prav., odvetniški pripravnik

Diploma na Pravni fakulteti v Mariboru (2010 – Pomen transfernih cen)

Mojca Vertačnik, univ. dipl. prav., odvetniška kandidatka

Diploma pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2007 – Pravna ureditev nočnega dela v Sloveniji), Pravniški državni izpit (2010)

Slovensko Deutsch English